marți, 25 ianuarie 2011

pictura religioasa - "Si Cuvantul S-a facut trup..."


"Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr."
Ioan 1:14

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu