duminică, 25 martie 2012

studiu in creion si carbune - Chipul Mantuitorului -alt model
" Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.
Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut.
Filip I-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns.
Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl?
Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Mine - face lucrările Lui."
Ioan 14 : 6-10

joi, 12 ianuarie 2012

studiu in carbune si pastel - Chipul Mantuitorului


"Şi cel ce Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine.
Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână întuneric."
Ioan 12: 45, 46


" Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând: Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. "  
Matei 14:33

miercuri, 11 ianuarie 2012

icoana - "Maica Domnului indurerata" (lucrarea se afla in colectia Camelia Bizau)"Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena."                           Ioan 19:25
"Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău!"     Ioan 19:26
"Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine."  
                                            Ioan 19:27


marți, 3 ianuarie 2012

icoana - "Maica Domnului cu Pruncul" (lucrarea se afla in colectia Camelia Bizau)
"Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu".            Matei 1:23

"Si intrand in casa, au vazut pe Prunc impreuna cu Maria, mama Lui, si cazand la pamant, s-au inchinat Lui;.."       Matei 2:11

icoana - " Sfintii Apostoli Petru si Pavel " (lucrarea se afla in colectia Camelia Bizau)"Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Intai Simon, cel numit Petru, ..."            Matei 10:2


"Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, dupa porunca lui Dumnezeu, Mantuitorul nostru, si a lui Iisus Hristos, nadejdea noastra, "               1Timotei 1:1

icoana - "Sfanta Mahrama a Domnului " (lucrarea se afla in colectia Camelia Bizau)


" Iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusa impreuna cu giulgiurile, ci infasurata, la o parte, intr-un loc. "        Ioan 20:7