marți, 25 ianuarie 2011

pictura religioasa - " ...inceputul si sfarsitul.""Şi vor vedea faţa Lui şi numele Lui va fi pe frunţile lor.
Şi noapte nu va mai fi; şi nu au trebuinţă de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină şi vor împărăţi în vecii vecilor."

Apocalipsa 22:4,5

pictura religioasa - "Si Cuvantul S-a facut trup..."


"Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr."
Ioan 1:14

pictura religioasa - "Eu sunt Alfa si Omega... "
"Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după cum este fapta lui.
Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul."
Apocalipsa 22:12,13

pictura religioasa - "La inceput a fost Cuvantul...""La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.
Acesta era întru început la Dumnezeu.
Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.
Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor."
Ioan 1:1,2,3,4


Icoana - "Sfanta Mahrama"


"... Si-a spalat Preasfanta Sa fata si a sters-o cu mahrama cea in patru colturi ce i s-a dat Lui. Si, o, minune! Apa cea proasta s-a schimbat prin iconomie in zugravire de vopsele si preasfanta asemanare a fetei celei dumnezeiesti s-a inchipuit pe mahrama aceea, pe care Domnul dand-o cu scrisoarea lui Anania, i-a zis: "Du-o si da-o celui ce te-a trimis pe tine!" Acestea au fost in zilele cele mai de pe urma ale petrecerii pe pamant a lui Hristos, aproape de patimirea Lui."  preluat de pe www.CestinOrtodox.ro

Icoana - Maica Domnului cu Pruncul"În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut.
Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit."
Ioan 1:10,11

reproducere lucrari de arta - El Greco - Mantuitorul Hristos


"Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului."
Ioan 1:51

reproducere lucrari de arta - El Greco - Sfanta Fecioara Maria"...a zis ucenicului: Iată mama ta!"  Ioan 19:27
" Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa."
Luca 2:19