joi, 19 mai 2011

reproducere lucrare de arta - studiu dupa El Greco - "Mantuitorul Hristos ducandu-si Crucea"

„Iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii”    Ioan 1:29
"Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină."
Ioan 19:6

miercuri, 23 martie 2011

contur in tus icoana pe sticla - "BunaVestire"


"Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, 
Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria."  
Luca 1:26,27
"Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?  
Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema."
Luca 1:35,35

miercuri, 16 martie 2011

contur in tus icoana pe sticla - "Sfantul Arhanghel Gavriil"
"Şi când eu, Daniel, am văzut vedenia şi m-am străduit să o înţeleg, iată că atunci a stat cineva înaintea mea cu chip de om.
Atunci am auzit un glas de om deasupra fluviului Ulai, glas care striga şi spunea: "Gavriile, tâlcuieşte celui de acolo vedenia!"
Daniel 8:15,16


joi, 17 februarie 2011

icoana - "Sfantul Arhanghel Gavriil""Iar in a sasea luna, trimis a fost de la Dumnezeu ingerul Gavriil intr'o cetate din Galileea, al carei nume era Nazaret,
la o fecioara logodita cu un barbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria.
Si intrand ingerul la dansa, i-a zis: "Bucura-te, ceea ce esti plina de har, Domnul este cu tine. Binecuvantata esti tu intre femei!"   

Luca 1:26,27,28

miercuri, 16 februarie 2011

icoana - "Sfantul Arhanghel Gavriil"- detaliu"Si raspunzand ingerul, i-a zis: "Eu sunt Gavriil, cel ce sta in fata lui Dumnezeu. Si sunt trimis sa graiesc catre tine si sa-ti binevestesc acestea.  
Si pentru ca n'ai crezut in cuvintele mele, care se vor plini la vremea lor, iata vei fi mut si nu vei putea vorbi pana'n ziua cand vor fi acestea". 
 Luca 1:19,20

vineri, 11 februarie 2011

icoana - "Mantuitorul"- instituirea Sfintei Taine a Impartasaniei"...aceasta este Painea care Se pogoara din cer, pentru ca tot cel ce mananca din Ea sa nu moara.
Eu sunt Painea cea vie, Care S'a pogorat din cer. De va manca cineva din Painea aceasta, viu va fi in veci. Iar Painea pe care Eu o voi da pentru viata lumii este Trupul Meu."   
Ioan 6:50,51

Icoana - Maica Domnului Oranta


"Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel."   
Isaia 7:14

icoana - "Sfanta Treime"- varianta 2


" Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!"   
 II Corinteni 13:13

joi, 10 februarie 2011

pictura religioasa - "Liturghie si Evanghelie"
" Dumnezeule cel sfânt, Care întru sfinţi Te odihneşti,...
Care ne-ai învrednicit pe noi, smeriţii şi nevrednicii robii Tăi, şi în ceasul acesta, a sta înaintea slavei sfântului Tău jertfelnic şi a-Ţi aduce datorita închinare şi preaslăvire; "

din Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur-Arhiepiscopul Constantinopolului


icoana - "Sfanta Treime"- varianta 1"Apoi Domnul S-a arătat iarăşi lui Avraam la stejarul Mamvri, într-o zi pe la amiază, când şedea el în uşa cortului său.
Atunci ridicându-şi ochii săi, a privit şi iată trei Oameni stăteau înaintea lui;"
Facerea 18:1,2

miercuri, 9 februarie 2011

reproducere lucrari de arta - El Greco - Sfanta Familie - detaliu - chipul Maicii Domnului"...cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău."    Luca 1:42
"Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor."   
Matei 1:21

marți, 25 ianuarie 2011

pictura religioasa - " ...inceputul si sfarsitul.""Şi vor vedea faţa Lui şi numele Lui va fi pe frunţile lor.
Şi noapte nu va mai fi; şi nu au trebuinţă de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină şi vor împărăţi în vecii vecilor."

Apocalipsa 22:4,5

pictura religioasa - "Si Cuvantul S-a facut trup..."


"Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr."
Ioan 1:14

pictura religioasa - "Eu sunt Alfa si Omega... "
"Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după cum este fapta lui.
Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul."
Apocalipsa 22:12,13

pictura religioasa - "La inceput a fost Cuvantul...""La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.
Acesta era întru început la Dumnezeu.
Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.
Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor."
Ioan 1:1,2,3,4


Icoana - "Sfanta Mahrama"


"... Si-a spalat Preasfanta Sa fata si a sters-o cu mahrama cea in patru colturi ce i s-a dat Lui. Si, o, minune! Apa cea proasta s-a schimbat prin iconomie in zugravire de vopsele si preasfanta asemanare a fetei celei dumnezeiesti s-a inchipuit pe mahrama aceea, pe care Domnul dand-o cu scrisoarea lui Anania, i-a zis: "Du-o si da-o celui ce te-a trimis pe tine!" Acestea au fost in zilele cele mai de pe urma ale petrecerii pe pamant a lui Hristos, aproape de patimirea Lui."  preluat de pe www.CestinOrtodox.ro

Icoana - Maica Domnului cu Pruncul"În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut.
Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit."
Ioan 1:10,11

reproducere lucrari de arta - El Greco - Mantuitorul Hristos


"Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului."
Ioan 1:51

reproducere lucrari de arta - El Greco - Sfanta Fecioara Maria"...a zis ucenicului: Iată mama ta!"  Ioan 19:27
" Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa."
Luca 2:19